How many cities are called Mwemba in Zambia?

 

How many places in Zambia are called Mwemba?

There are 5 places named Mwemba in Zambia.

Cities

Katota (6)
Mwenda (6)
Chikumbi (5)
Kabanga (5)
Monga (5)
Mwemba (5)
Mulilo (5)
Tambala (5)
Kakoma (5)
Mwanza (5)
Kazembe (4)
Kalunga (4)
Mambo (4)
Fundi (4)
Mateyo (4)
Mushili (4)
Ngoma (4)
Kalima (4)
Kaula (4)
Mumba (4)
Mutanda (4)
Choma (4)
Kabwe (4)
Kapandula (4)
Mulamba (4)
Chiwala (4)
Kasenga (4)
Kataba (4)
Kalala (4)
Musa (4)