How many cities are called Kakoma in Zambia?

 

How many places in Zambia are called Kakoma?

There are 6 places named Kakoma in Zambia.

Cities

Mwenda (6)
Katota (6)
Monga (5)
Mwemba (5)
Mulilo (5)
Tambala (5)
Kakoma (5)
Mwanza (5)
Chikumbi (5)
Kabanga (5)
Fundi (4)
Mateyo (4)
Mushili (4)
Ngoma (4)
Choma (4)
Kalima (4)
Kaula (4)
Mumba (4)
Mutanda (4)
Chiwala (4)
Kabwe (4)
Kapandula (4)
Mulamba (4)
Kasenga (4)
Kataba (4)
Kalala (4)
Musa (4)
Mambwe (4)
Chembe (4)
Kalimba (4)