How many cities are called Mwenda in Zambia?

 

How many places in Zambia are called Mwenda?

There are 7 places named Mwenda in Zambia.

Cities

Katota (6)
Mwenda (6)
Mulilo (5)
Mwanza (5)
Tambala (5)
Kakoma (5)
Chikumbi (5)
Kabanga (5)
Monga (5)
Mwemba (5)
Musa (4)
Kalala (4)
Mambwe (4)
Chembe (4)
Kalimba (4)
Kankomba (4)
Chipungu (4)
Kalasa (4)
Kalamba (4)
Katumba (4)
Momba (4)
Kazembe (4)
Kalunga (4)
Mambo (4)
Mateyo (4)
Fundi (4)
Mushili (4)
Ngoma (4)
Kalima (4)
Kaula (4)