How many cities are called Tambala in Zambia?

 

How many places in Zambia are called Tambala?

There are 6 places named Tambala in Zambia.

Cities

Katota (6)
Mwenda (6)
Kabanga (5)
Monga (5)
Mwemba (5)
Mulilo (5)
Mwanza (5)
Tambala (5)
Kakoma (5)
Chikumbi (5)
Mambo (4)
Kalunga (4)
Mateyo (4)
Fundi (4)
Mushili (4)
Ngoma (4)
Kaula (4)
Mumba (4)
Mutanda (4)
Choma (4)
Kalima (4)
Kapandula (4)
Mulamba (4)
Chiwala (4)
Kabwe (4)
Kasenga (4)
Kataba (4)
Musa (4)
Kalala (4)
Mambwe (4)