How many cities are called Mulilo in Zambia?

 

How many places in Zambia are called Mulilo?

There are 5 places named Mulilo in Zambia.

Cities

Mwenda (6)
Katota (6)
Mwemba (5)
Monga (5)
Mulilo (5)
Mwanza (5)
Tambala (5)
Kakoma (5)
Chikumbi (5)
Kabanga (5)
Mushili (4)
Ngoma (4)
Mumba (4)
Mutanda (4)
Choma (4)
Kalima (4)
Kaula (4)
Chiwala (4)
Kabwe (4)
Kapandula (4)
Mulamba (4)
Kasenga (4)
Kataba (4)
Musa (4)
Kalala (4)
Mambwe (4)
Chembe (4)
Kalimba (4)
Chipungu (4)
Kalasa (4)