How many cities are called Monga in Zambia?

 

How many places in Zambia are called Monga?

There are 6 places named Monga in Zambia.

Cities

Mwenda (6)
Katota (6)
Monga (5)
Mwemba (5)
Mulilo (5)
Tambala (5)
Kakoma (5)
Mwanza (5)
Chikumbi (5)
Kabanga (5)
Choma (4)
Kalima (4)
Kaula (4)
Mumba (4)
Mutanda (4)
Chiwala (4)
Kabwe (4)
Kapandula (4)
Mulamba (4)
Kasenga (4)
Kataba (4)
Kalala (4)
Musa (4)
Mambwe (4)
Chembe (4)
Kalimba (4)
Chipungu (4)
Kalasa (4)
Kankomba (4)
Kalamba (4)