How many cities are called Upton in United Kingdom?

 

How many places in United Kingdom are called Upton?

There are 19 places named Upton in United Kingdom.

Cities

Weston (16)
Sutton (16)
Preston (14)
Middleton (14)
Newton (13)
Norton (13)
Kingston (12)
Upton (12)
Broughton (11)
Leigh (10)
Whitchurch (10)
Walton (10)
Barton (9)
Burton (9)
Thornton (9)
Milton (9)
Clifton (8)
Brampton (8)
Denton (8)
Wootton (8)
Carlton (8)
Newport (7)
Milltown (7)
Bradley (7)
Horton (7)
Holme (7)
Linton (7)
Compton (6)
Thorpe (6)
Ashley (6)