How many cities are called Newport in United Kingdom?

 

How many places in United Kingdom are called Newport?

There are 14 places named Newport in United Kingdom.

Cities

Weston (16)
Sutton (16)
Preston (14)
Middleton (14)
Newton (13)
Norton (13)
Kingston (12)
Upton (12)
Broughton (11)
Leigh (10)
Whitchurch (10)
Walton (10)
Barton (9)
Burton (9)
Thornton (9)
Milton (9)
Clifton (8)
Brampton (8)
Denton (8)
Wootton (8)
Carlton (8)
Newport (7)
Milltown (7)
Bradley (7)
Horton (7)
Holme (7)
Linton (7)
Compton (6)
Thorpe (6)
Ashley (6)