How many cities are called Newton in United Kingdom?

 

How many places in United Kingdom are called Newton?

There are 21 places named Newton in United Kingdom.

Cities

Weston (16)
Sutton (16)
Middleton (14)
Preston (14)
Newton (13)
Norton (13)
Kingston (12)
Upton (12)
Broughton (11)
Leigh (10)
Whitchurch (10)
Walton (10)
Barton (9)
Burton (9)
Thornton (9)
Milton (9)
Wootton (8)
Carlton (8)
Clifton (8)
Brampton (8)
Denton (8)
Milltown (7)
Bradley (7)
Horton (7)
Holme (7)
Linton (7)
Newport (7)
Aston (6)
Newchurch (6)
Elton (6)