How many cities are called Sutton in United Kingdom?

 

How many places in United Kingdom are called Sutton?

There are 31 places named Sutton in United Kingdom.

Cities

Weston (16)
Sutton (16)
Middleton (14)
Preston (14)
Norton (13)
Newton (13)
Upton (12)
Kingston (12)
Broughton (11)
Walton (10)
Leigh (10)
Whitchurch (10)
Milton (9)
Barton (9)
Burton (9)
Thornton (9)
Wootton (8)
Carlton (8)
Clifton (8)
Brampton (8)
Denton (8)
Horton (7)
Holme (7)
Linton (7)
Newport (7)
Milltown (7)
Bradley (7)
Stanton (6)
Marton (6)
Castleton (6)