How many cities are called Linton in United Kingdom?

 

How many places in United Kingdom are called Linton?

There are 13 places named Linton in United Kingdom.

Cities

Weston (16)
Sutton (16)
Preston (14)
Middleton (14)
Newton (13)
Norton (13)
Kingston (12)
Upton (12)
Broughton (11)
Leigh (10)
Whitchurch (10)
Walton (10)
Barton (9)
Burton (9)
Thornton (9)
Milton (9)
Clifton (8)
Brampton (8)
Denton (8)
Wootton (8)
Carlton (8)
Newport (7)
Milltown (7)
Bradley (7)
Horton (7)
Holme (7)
Linton (7)
Compton (6)
Thorpe (6)
Ashley (6)