How many cities are called Milltown in United Kingdom?

 

How many places in United Kingdom are called Milltown?

There are 7 places named Milltown in United Kingdom.

Cities

Weston (16)
Sutton (16)
Middleton (14)
Preston (14)
Norton (13)
Newton (13)
Upton (12)
Kingston (12)
Broughton (11)
Walton (10)
Leigh (10)
Whitchurch (10)
Milton (9)
Barton (9)
Burton (9)
Thornton (9)
Wootton (8)
Carlton (8)
Clifton (8)
Brampton (8)
Denton (8)
Horton (7)
Holme (7)
Linton (7)
Newport (7)
Milltown (7)
Bradley (7)
Stanton (6)
Marton (6)
Castleton (6)