How many cities are called Batley in United Kingdom?

 

How many places in United Kingdom are called Batley?

There is one place named Batley in United Kingdom.

Location Batley:
Cities

Weston (16)
Sutton (16)
Preston (14)
Middleton (14)
Newton (13)
Norton (13)
Kingston (12)
Upton (12)
Broughton (11)
Leigh (10)
Whitchurch (10)
Walton (10)
Barton (9)
Burton (9)
Thornton (9)
Milton (9)
Brampton (8)
Denton (8)
Wootton (8)
Carlton (8)
Clifton (8)
Milltown (7)
Bradley (7)
Horton (7)
Holme (7)
Linton (7)
Newport (7)
Buckland (6)
Stockton (6)
Aston (6)