How many cities are called Kabwe in Zambia?

 

How many places in Zambia are called Kabwe?

There are 9 places named Kabwe in Zambia.

Cities

Katota (6)
Mwenda (6)
Chikumbi (5)
Kabanga (5)
Monga (5)
Mwemba (5)
Mulilo (5)
Mwanza (5)
Tambala (5)
Kakoma (5)
Kazembe (4)
Mambo (4)
Kalunga (4)
Mateyo (4)
Fundi (4)
Mushili (4)
Ngoma (4)
Kaula (4)
Mumba (4)
Mutanda (4)
Choma (4)
Kalima (4)
Mulamba (4)
Chiwala (4)
Kabwe (4)
Kapandula (4)
Kasenga (4)
Kataba (4)
Musa (4)
Kalala (4)