How many cities are called Jingo in Zambia?

 

How many places in Zambia are called Jingo?

There is one place named Jingo in Zambia.

Location Jingo:
Cities

Katota (6)
Mwenda (6)
Mulilo (5)
Mwanza (5)
Tambala (5)
Kakoma (5)
Chikumbi (5)
Kabanga (5)
Monga (5)
Mwemba (5)
Kalimba (4)
Kankomba (4)
Chipungu (4)
Kalasa (4)
Kalamba (4)
Katumba (4)
Momba (4)
Kazembe (4)
Kalunga (4)
Mambo (4)
Mateyo (4)
Fundi (4)
Mushili (4)
Ngoma (4)
Kaula (4)
Mumba (4)
Mutanda (4)
Choma (4)
Kalima (4)
Kapandula (4)