How many cities are called Chakar in Pakistan?

 

How many places in Pakistan are called Chakar?

There are 5 places named Chakar in Pakistan.

Cities

Muhammadwala (7)
Banda (6)
Kot (6)
Garhi (6)
Nawanpind (6)
Khairabad (6)
Ban (6)
Bagh (6)
Dal (6)
Dara (6)
Nawan Pind (6)
Sarai (6)
Aliabad (5)
Langar (5)
Bela (5)
Ganderi (5)
Gabar (5)
Shahpur (5)
Nasirabad (5)
Dera (5)
Bar (5)
Garang (5)
Kangra (5)
Hasanabad (5)
Chang (5)
Sangar (5)
Khai (5)
Chauki (5)
Bara (5)
Fatehpur (5)