How many cities are called Ashton in New Zealand?

 

How many places in New Zealand are called Ashton?

There is one place named Ashton in New Zealand.

Location Ashton:
Cities

Avondale (2)
Stoke (2)
Petane (2)
Tokomaru (2)
Poutu (2)