How many cities are called Oakford in United Kingdom?

 

How many places in United Kingdom are called Oakford?

There are 2 places named Oakford in United Kingdom.

Location Oakford:
Cities

Weston (16)
Sutton (16)
Middleton (14)
Preston (14)
Norton (13)
Newton (13)
Upton (12)
Kingston (12)
Broughton (11)
Whitchurch (10)
Walton (10)
Leigh (10)
Burton (9)
Thornton (9)
Milton (9)
Barton (9)
Wootton (8)
Carlton (8)
Clifton (8)
Brampton (8)
Denton (8)
Bradley (7)
Horton (7)
Holme (7)
Linton (7)
Newport (7)
Milltown (7)
Newchurch (6)
Elton (6)
Langley (6)