How many cities are called Leeds in United Kingdom?

 

How many places in United Kingdom are called Leeds?

There are 3 places named Leeds in United Kingdom.

Location Leeds:
Cities

Weston (16)
Sutton (16)
Preston (14)
Middleton (14)
Newton (13)
Norton (13)
Kingston (12)
Upton (12)
Broughton (11)
Leigh (10)
Whitchurch (10)
Walton (10)
Barton (9)
Burton (9)
Thornton (9)
Milton (9)
Brampton (8)
Denton (8)
Wootton (8)
Carlton (8)
Clifton (8)
Milltown (7)
Bradley (7)
Horton (7)
Holme (7)
Linton (7)
Newport (7)
Buckland (6)
Stockton (6)
Aston (6)