How many cities are called Elmore in United Kingdom?

 

How many places in United Kingdom are called Elmore?

There are 2 places named Elmore in United Kingdom.

Location Elmore:
Cities

Weston (16)
Sutton (16)
Middleton (14)
Preston (14)
Norton (13)
Newton (13)
Upton (12)
Kingston (12)
Broughton (11)
Walton (10)
Leigh (10)
Whitchurch (10)
Milton (9)
Barton (9)
Burton (9)
Thornton (9)
Wootton (8)
Carlton (8)
Clifton (8)
Brampton (8)
Denton (8)
Horton (7)
Holme (7)
Linton (7)
Newport (7)
Milltown (7)
Bradley (7)
Stanton (6)
Marton (6)
Castleton (6)