How many cities are called Eastville in United Kingdom?

 

How many places in United Kingdom are called Eastville?

There are 2 places named Eastville in United Kingdom.

Location Eastville:
Cities

Weston (16)
Sutton (16)
Middleton (14)
Preston (14)
Newton (13)
Norton (13)
Upton (12)
Kingston (12)
Broughton (11)
Whitchurch (10)
Walton (10)
Leigh (10)
Barton (9)
Burton (9)
Thornton (9)
Milton (9)
Wootton (8)
Carlton (8)
Clifton (8)
Brampton (8)
Denton (8)
Bradley (7)
Horton (7)
Holme (7)
Linton (7)
Newport (7)
Milltown (7)
Newchurch (6)
Elton (6)
Langley (6)