How many cities are called Xincun in China?

 

How many places in China are called Xincun?

There are 23 places named Xincun in China.

Cities

Heping (24)
Qiaotou (24)
Taiping (24)
Dongfeng (24)
Xinzhuang (24)
Xiangyang (24)
Xincheng (23)
Taoyuan (23)
Xinhe (23)
Dongshan (23)
Qingshan (23)
Xincun (23)
Hekou (22)
Huayuan (22)
Gucheng (22)
Shiqiao (22)
Yongan (22)
Wenquan (22)
Yonghe (21)
Daxing (21)
Dawan (21)
Xinan (21)
Chaoyang (21)
Zhangjiawan (21)
Shimen (21)
Zhonghe (21)
Hexi (21)
Nanping (21)
Daqiao (21)
Qianjin (20)