How many cities are called Nanping in China?

 

How many places in China are called Nanping?

There are 21 places named Nanping in China.

Cities

Dongfeng (24)
Heping (24)
Qiaotou (24)
Xinzhuang (24)
Xiangyang (24)
Taiping (24)
Xincun (23)
Xincheng (23)
Taoyuan (23)
Xinhe (23)
Qingshan (23)
Dongshan (23)
Hekou (22)
Wenquan (22)
Huayuan (22)
Shiqiao (22)
Gucheng (22)
Yongan (22)
Zhonghe (21)
Daqiao (21)
Shimen (21)
Nanping (21)
Yonghe (21)
Daxing (21)
Hexi (21)
Dawan (21)
Xinan (21)
Chaoyang (21)
Zhangjiawan (21)
Xinhua (20)