How many cities are called Hejia in China?

 

How many places in China are called Hejia?

There are 20 places named Hejia in China.





Cities

Qiaotou (24)
Xinzhuang (24)
Xiangyang (24)
Taiping (24)
Dongfeng (24)
Heping (24)
Xincun (23)
Taoyuan (23)
Dongshan (23)
Xincheng (23)
Qingshan (23)
Xinhe (23)
Wenquan (22)
Huayuan (22)
Shiqiao (22)
Gucheng (22)
Hekou (22)
Yongan (22)
Chaoyang (21)
Daxing (21)
Shimen (21)
Hexi (21)
Nanping (21)
Dawan (21)
Yonghe (21)
Zhangjiawan (21)
Xinan (21)
Daqiao (21)
Zhonghe (21)
Xinhua (20)