How many cities are called Godé in Burkina Faso?

 

How many places in Burkina Faso are called Godé?

There are 6 places named Godé in Burkina Faso.

Location Godé:
Cities

Douré (12)
Yargo (11)
Ipala (9)
Tanguen (9)
Namassa (8)
Pissi (8)
Boken (7)
Kouri (7)
Tangen (7)
Taonsogo (6)
Poëssé (6)
Toéssé (6)
Bouli (6)
Boura (6)
Godé (6)
Kosso (6)
Tampoui (6)
Tanpelga (6)
Bingo (5)
Goden (5)
Tanga (5)
Bana (5)
Silmiougou (5)
Bouna (5)
Sanga (5)
Badnogo (5)
Poura (5)
Tibé (5)
Donsen (5)
Kolokom (5)