How many cities are called Douré in Burkina Faso?

 

How many places in Burkina Faso are called Douré?

There are 12 places named Douré in Burkina Faso.

Cities

Douré (12)
Yargo (11)
Ipala (9)
Tanguen (9)
Namassa (8)
Pissi (8)
Kouri (7)
Tangen (7)
Boken (7)
Bouli (6)
Boura (6)
Godé (6)
Kosso (6)
Tampoui (6)
Tanpelga (6)
Poëssé (6)
Taonsogo (6)
Toéssé (6)
Tanga (5)
Bana (5)
Silmiougou (5)
Bouna (5)
Poura (5)
Sanga (5)
Badnogo (5)
Kolokom (5)
Tibé (5)
Donsen (5)
Soroden (5)
Saba (5)