How many cities are called Bana in Burkina Faso?

 

How many places in Burkina Faso are called Bana?

There are 5 places named Bana in Burkina Faso.

Location Bana:
Cities

Douré (12)
Yargo (11)
Ipala (9)
Tanguen (9)
Namassa (8)
Pissi (8)
Kouri (7)
Tangen (7)
Boken (7)
Bouli (6)
Boura (6)
Godé (6)
Kosso (6)
Tampoui (6)
Tanpelga (6)
Poëssé (6)
Taonsogo (6)
Toéssé (6)
Tanga (5)
Bana (5)
Silmiougou (5)
Bouna (5)
Poura (5)
Sanga (5)
Badnogo (5)
Kolokom (5)
Tibé (5)
Donsen (5)
Soroden (5)
Saba (5)