How many cities are called Pitav in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Pitav?

There are 14 places named Pitav in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Karez (18)
Kariz (18)
Nawabad (18)
Akhundkhel (17)
Kheyrabad (17)
Khayrabad (17)
Srakala (16)
`Omar Khel (16)
Kala (16)
Akhund Khel (16)
Qal`ah-ye Now (16)
Shorab (15)
Siah Sang (15)
Sheykhan (15)
Shaykhan (14)
Dewalak (14)
Nayak (14)
`Ali Khel (14)
Qal`eh-ye Now (14)
Karizak (14)
Navabad (14)
Khairabad (14)
Doab (14)
Chenar (14)
Karezak (14)
Surkhjoy (14)
Bedak (14)
Pitav (14)