How many cities are called Kartah in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Kartah?

There is one place named Kartah in Afghanistan.

Location Kartah:
Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Kariz (18)
Nawabad (18)
Karez (18)
Kheyrabad (17)
Khayrabad (17)
Akhundkhel (17)
Kala (16)
`Omar Khel (16)
Akhund Khel (16)
Srakala (16)
Qal`ah-ye Now (16)
Sheykhan (15)
Siah Sang (15)
Shorab (15)
Pitav (14)
Nayak (14)
Karizak (14)
Rabat (14)
`Ali Khel (14)
Petaw (14)
Shaykhan (14)
Chenar (14)
Doab (14)
Karezak (14)
Khairabad (14)
Navabad (14)
Qal`eh-ye Now (14)
Bedak (14)