How many cities are called Karizak in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Karizak?

There are 14 places named Karizak in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Nawabad (18)
Karez (18)
Kariz (18)
Akhundkhel (17)
Kheyrabad (17)
Khayrabad (17)
Kala (16)
`Omar Khel (16)
Akhund Khel (16)
Qal`ah-ye Now (16)
Srakala (16)
Sheykhan (15)
Siah Sang (15)
Shorab (15)
Doab (14)
Chenar (14)
Karizak (14)
Pitav (14)
Nayak (14)
Rabat (14)
Petaw (14)
Karezak (14)
Khairabad (14)
`Ali Khel (14)
Dewalak (14)
Surkhjoy (14)
Navabad (14)
Qal`eh-ye Now (14)