How many cities are called Karezak in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Karezak?

There are 14 places named Karezak in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Karez (18)
Kariz (18)
Nawabad (18)
Khayrabad (17)
Akhundkhel (17)
Kheyrabad (17)
Qal`ah-ye Now (16)
Srakala (16)
Akhund Khel (16)
Kala (16)
`Omar Khel (16)
Sheykhan (15)
Siah Sang (15)
Shorab (15)
Surkhjoy (14)
Navabad (14)
Qal`eh-ye Now (14)
`Ali Khel (14)
Shaykhan (14)
Doab (14)
Chenar (14)
Karizak (14)
Pitav (14)
Nayak (14)
Rabat (14)
Petaw (14)
Karezak (14)
Khairabad (14)