How many cities are called Kala in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Kala?

There are 16 places named Kala in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Karez (18)
Kariz (18)
Nawabad (18)
Akhundkhel (17)
Kheyrabad (17)
Khayrabad (17)
Srakala (16)
Qal`ah-ye Now (16)
Kala (16)
Akhund Khel (16)
`Omar Khel (16)
Shorab (15)
Sheykhan (15)
Siah Sang (15)
Qal`eh-ye Now (14)
Shaykhan (14)
`Ali Khel (14)
Doab (14)
Chenar (14)
Karizak (14)
Nayak (14)
Pitav (14)
Rabat (14)
Petaw (14)
Surkhjoy (14)
Karezak (14)
Khairabad (14)
Bedak (14)