How many cities are called Akhundkhel in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Akhundkhel?

There are 17 places named Akhundkhel in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Karez (18)
Kariz (18)
Nawabad (18)
Khayrabad (17)
Akhundkhel (17)
Kheyrabad (17)
Qal`ah-ye Now (16)
Kala (16)
Akhund Khel (16)
`Omar Khel (16)
Srakala (16)
Sheykhan (15)
Siah Sang (15)
Shorab (15)
Navabad (14)
Bedak (14)
`Aliabad (14)
Doab (14)
Chenar (14)
Qal`eh-ye Now (14)
Surkhjoy (14)
`Ali Khel (14)
Karizak (14)
Dewalak (14)
Pitav (14)
Nayak (14)
Shaykhan (14)
Rabat (14)