How many cities are called `Omar Khel in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called `Omar Khel?

There are 16 places named `Omar Khel in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Kariz (18)
Nawabad (18)
Karez (18)
Akhundkhel (17)
Kheyrabad (17)
Khayrabad (17)
Qal`ah-ye Now (16)
Srakala (16)
Kala (16)
`Omar Khel (16)
Akhund Khel (16)
Shorab (15)
Sheykhan (15)
Siah Sang (15)
Chenar (14)
`Aliabad (14)
Doab (14)
Karizak (14)
Pitav (14)
Nayak (14)
Petaw (14)
Rabat (14)
Karezak (14)
Khairabad (14)
`Ali Khel (14)
Dewalak (14)
Surkhjoy (14)
Navabad (14)